در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش زبان انگلیسی ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

وکب استارتر
کانال تایید شده وکب استارتر

ضمایر ملکی در انگلیسی و صفات ملکی
به‌طورکلی ضمیرها جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار دوباره اسمی جلوگیری کنند. جدول زیر شامل تمام ضمیرهای ملکی و صفت‌های ملکی است. حتماً از آن یادداشت‌برداری کنید.

صفات ملکی
ضمایر ملکی
(مال من) my
(مال تو) your
(مال او) his
(مال او) her
(مال این) its
(مال من) mine
(مال تو) yours
(مال او) his
(مال او) hers
(مال این) its
بخوانید:17 روش سلام به انگلیسی در آمریکا استفاده می‌شود!

در مثال‌های زیر ببینید که چگونه صفت ملکی به ضمیر ملکی تبدیل می‌شود:

.This is my bag

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال