Skip to main content
۷۴ بازدید

جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و شوروی

مرتضی
مرتضی
منتشر شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۷

جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و شوروی بعد از چند سال چه اتفاقی براشون افتاده؟