در حال بارگذاری ویدیو ...

مدیریت شکست در کارآفرینی | علی خادم الرضا | DNA کارآفرینی

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

مدیریت شکست در کارآفرینی | علی خادم الرضا
در کارآفرینی شکست یک قاعده است و موفقیت یک استثناء!
بنابراین یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز کارآفرینی مدیریت شکست است به صورتی که در نهایت کفه موفقیت های معدود بر شکستهای متعدد سنگینی نماید.
در این ویدئو در ارتباط با انواع شکست در کارآفرینی و راه های مدیریت آن صحبت می شود. به طوری که شکست به اصلی ترین منبع آگاهی کارآفرین تبدیل شود.

https://alikhademoreza.ir/product/dna-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/

https://alikhademoreza.ir/dna-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3/


https://faradars.org/courses/entrepreneurship-fundamentals-of-entrepreneurship-fvmng313

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدیریت شکست در کارآفرینی | علی خادم الرضا | DNA کارآفرینی

۰ لایک
۰ نظر

مدیریت شکست در کارآفرینی | علی خادم الرضا
در کارآفرینی شکست یک قاعده است و موفقیت یک استثناء!
بنابراین یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز کارآفرینی مدیریت شکست است به صورتی که در نهایت کفه موفقیت های معدود بر شکستهای متعدد سنگینی نماید.
در این ویدئو در ارتباط با انواع شکست در کارآفرینی و راه های مدیریت آن صحبت می شود. به طوری که شکست به اصلی ترین منبع آگاهی کارآفرین تبدیل شود.

https://alikhademoreza.ir/product/dna-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/

https://alikhademoreza.ir/dna-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3/


https://faradars.org/courses/entrepreneurship-fundamentals-of-entrepreneurship-fvmng313

آموزش