در حال بارگذاری ویدیو ...

اندرکنش آب و سازه با نرم افزار ABAQUS (با استفاده از روش CEL)

۰ نظر گزارش تخلف
رضا
رضا

در فیلم زیر یک مدل مقدماتی از اندرکنش آب و سازه به روش CEL و با نرم افزار Abaqus را مشاهده می کنید. همچنین در این مدل اندرکنش دو بخش لاگرانژی با یکدیگر (پین و جسم در حال چرخش) نیز تعریف شده است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اندرکنش آب و سازه با نرم افزار ABAQUS (با استفاده از روش CEL)

۰ لایک
۰ نظر

در فیلم زیر یک مدل مقدماتی از اندرکنش آب و سازه به روش CEL و با نرم افزار Abaqus را مشاهده می کنید. همچنین در این مدل اندرکنش دو بخش لاگرانژی با یکدیگر (پین و جسم در حال چرخش) نیز تعریف شده است.