در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی ماشین لباس شویی با نرم افزار اباکوس

۰ نظر گزارش تخلف
BanuMusaGr Co
BanuMusaGr Co

Washing machine simulation with Abacus software
شبیه سازی ماشین لباس شویی با نرم افزار اباکوس
www.en.banumusagr.com
www.banumusagr.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبیه سازی ماشین لباس شویی با نرم افزار اباکوس

۰ لایک
۰ نظر

Washing machine simulation with Abacus software
شبیه سازی ماشین لباس شویی با نرم افزار اباکوس
www.en.banumusagr.com
www.banumusagr.com