در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی آیرو آکوستیک Aero-Vibro-Acoustics با Abaqus,Ansys,Actran,VA One, Fluent, Star-ccm+

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

شبیه سازی آیرو آکوستیک Aero-Vibro-Acoustics با Abaqus,Ansys,Actran,VA One, Fluent, Star-ccm+
شبیه سازی آکوستیک، وایبرو اکوستیک، آیرو وایبرو آکوستیک سیسمهتای پیچیده صنعتی و طراحی سیستمهتی کنترل نویز و بهینه سازی آنها- آکوستیک خودرو، Vibro-Acoustic پردازش سیگنال های اکوستیک،شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی،اکوستیک زیر آب، شبیه سازی کنترل اکتیو و پسیو NVH با نرم افزارهای Abaqus, Ansys, ESI VA One, MSC Actran, Fluent, Srar-ccm+, Openfoam
دینامیک خودرو
• دینامیک راه اهن و ارتعاش زمین
• ارتعاش و نویز تولید شده در اثر حرکت تایر روی زمین
• طراحی مفهومی خودرو
• دینامیک خودرو
• نویز و ارتعاش خودرو
اکوستیک زیر آب
• تحلیل صداهای طبیعی و صداهای تولید شده توسط انسان- نحوه ی تولید و گسترش آن
• انعکاس و پراکندگی صدا در محیط زیر آب
دینامیک سازه
• ائرو الاستیسته
• تاثیر انفجار روی سازه
• روشهای تحلیل کامپیوتری برای انالیز فرکانس در ارتعاش و اکوستیک
• سازه های کامپوزیتی
• میرایی و اصطکاک داخلی
• هیدرو الاستیسیته
• پانلها و سازه های سبک
• ارتعاش تصادفی و اکوستیک
• رزونانس سازه
• شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی Vibro-Acoustic
پردازش سیگنال های اکوستیک
• تئوری پردازش سیگنال اکوستیک
• پردازش تطبیفی
• تکنیک پردازش سیگنال اکوستیک برای شبکه عصبی و سیستم های هوشمند
• شبیه سازی شوک
• طراحی فیکسچر تست شوک و ارتعاش
ماشین آلات دوار
• دینامیک ماشین آلات دوار
• عیب شناسی ماشین آلات دوار
اکوستیک فیزیکی
• مطالعات اکوستیک سازه و مشخصات دینامیکی ماده
• اندرکنش بین صدا با نور و فرم های دیگر تشعشع
• اکوستیک غیر خطی
• گسترش موج اکوستیک در اتمسفر، سیال و مواد پر شده از سیال
• استفاده از اکوستیک به عنوان ابزاری برای مطاله ابر رساناها، ترک و جدایش در جامدات و ارتعاشات شبکه
کنترل نویز و ارتعاش
• کنترل اکتیو اکوستیک سازه ای و ارتعاش آن
• کنترل اکتیو نویز
• کنترل اکتیو ارتعاش
• سازه های هوشمند
• ائرواکوستیک و نویز ناشی از جریان
• جداسازی سیستم مکانیکی از منبع شوک و ارتعاش
• تولید و گسترش نویز
• کنترل اکتیو و پسیو NVH
www.esimlab.com
info@esimlab.com
09032832332

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

شبیه سازی آیرو آکوستیک Aero-Vibro-Acoustics با Abaqus,Ansys,Actran,VA One, Fluent, Star-ccm+

۰ لایک
۰ نظر

شبیه سازی آیرو آکوستیک Aero-Vibro-Acoustics با Abaqus,Ansys,Actran,VA One, Fluent, Star-ccm+
شبیه سازی آکوستیک، وایبرو اکوستیک، آیرو وایبرو آکوستیک سیسمهتای پیچیده صنعتی و طراحی سیستمهتی کنترل نویز و بهینه سازی آنها- آکوستیک خودرو، Vibro-Acoustic پردازش سیگنال های اکوستیک،شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی،اکوستیک زیر آب، شبیه سازی کنترل اکتیو و پسیو NVH با نرم افزارهای Abaqus, Ansys, ESI VA One, MSC Actran, Fluent, Srar-ccm+, Openfoam
دینامیک خودرو
• دینامیک راه اهن و ارتعاش زمین
• ارتعاش و نویز تولید شده در اثر حرکت تایر روی زمین
• طراحی مفهومی خودرو
• دینامیک خودرو
• نویز و ارتعاش خودرو
اکوستیک زیر آب
• تحلیل صداهای طبیعی و صداهای تولید شده توسط انسان- نحوه ی تولید و گسترش آن
• انعکاس و پراکندگی صدا در محیط زیر آب
دینامیک سازه
• ائرو الاستیسته
• تاثیر انفجار روی سازه
• روشهای تحلیل کامپیوتری برای انالیز فرکانس در ارتعاش و اکوستیک
• سازه های کامپوزیتی
• میرایی و اصطکاک داخلی
• هیدرو الاستیسیته
• پانلها و سازه های سبک
• ارتعاش تصادفی و اکوستیک
• رزونانس سازه
• شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی Vibro-Acoustic
پردازش سیگنال های اکوستیک
• تئوری پردازش سیگنال اکوستیک
• پردازش تطبیفی
• تکنیک پردازش سیگنال اکوستیک برای شبکه عصبی و سیستم های هوشمند
• شبیه سازی شوک
• طراحی فیکسچر تست شوک و ارتعاش
ماشین آلات دوار
• دینامیک ماشین آلات دوار
• عیب شناسی ماشین آلات دوار
اکوستیک فیزیکی
• مطالعات اکوستیک سازه و مشخصات دینامیکی ماده
• اندرکنش بین صدا با نور و فرم های دیگر تشعشع
• اکوستیک غیر خطی
• گسترش موج اکوستیک در اتمسفر، سیال و مواد پر شده از سیال
• استفاده از اکوستیک به عنوان ابزاری برای مطاله ابر رساناها، ترک و جدایش در جامدات و ارتعاشات شبکه
کنترل نویز و ارتعاش
• کنترل اکتیو اکوستیک سازه ای و ارتعاش آن
• کنترل اکتیو نویز
• کنترل اکتیو ارتعاش
• سازه های هوشمند
• ائرواکوستیک و نویز ناشی از جریان
• جداسازی سیستم مکانیکی از منبع شوک و ارتعاش
• تولید و گسترش نویز
• کنترل اکتیو و پسیو NVH
www.esimlab.com
info@esimlab.com
09032832332

علم و فن آوری