در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی مولتی بادی داینامیک با ANSYS FUNCTIONBAY RECURDYN,ABAQUS , SIMPACK , MSC ADAMS

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

شبیه سازی مولتی بادی داینامیک با ANSYS FUNCTIONBAY RECURDYN,ABAQUS,SIMPACK,MSC ADAMS
طراحی، بهنیه سازی و بررسی عمکرد خودرو و مکانیزمهای ترکیبی پیچیده تحت شرایط واقعی با استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی: المان محدود و دینامیک سیالات محسباتی FEA-CFD
آموزش اباکوس،انسیس،متلب،کامسول و نرم افزارهای تحلیل و شبیه سازی مهندسی و مشاوره پروژه های صنعتی و مجری طرح های تحقیقاتی، در زمینه عمران گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی) گرایش مهندسی آب ،گرایش سازه های هیدرولیکی،گرایش سازه های دریایی وگرایش زلزله،مهندسی مکانیک شامل طراحی جامدات ، سیالات ، تبدیل انرژی و طراحی کاربردی با گرایش دینامیک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهینه سازی ، مکاترونیک ، مواد مرکب ( کامپوزیت ) , نانو تکنولوژی ، رباتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهای احتراقی ، نیروگاه حرارتی ، تاسیسات ، مولدهای حرارتی ، توربو ماشین ، ایرودینامیک، مهندسی شیمی شامل مهندسی فرآیند،مهندسی صنایع پتروشیمی،مهندسی صنایع گاز،مهندسی صنایع پلیمر،مهندسی پالایش،مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی مواد و متالورژی شامل شناسایی و انتخاب مواد فلزی،جوشکاری، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی مواد، ریخته گری، نانو مواد توسط نرم افزارهای تخصصی، و مشاوره پروژه کسر خدمت سربازی
Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci
Consulting Services:
Mechanisms
Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics
Stress Analysis
Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer
Material Modeling
Impact and Drop Test Analyses
Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com
http://esimlab.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبیه سازی مولتی بادی داینامیک با ANSYS FUNCTIONBAY RECURDYN,ABAQUS , SIMPACK , MSC ADAMS

۰ لایک
۰ نظر

شبیه سازی مولتی بادی داینامیک با ANSYS FUNCTIONBAY RECURDYN,ABAQUS,SIMPACK,MSC ADAMS
طراحی، بهنیه سازی و بررسی عمکرد خودرو و مکانیزمهای ترکیبی پیچیده تحت شرایط واقعی با استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی: المان محدود و دینامیک سیالات محسباتی FEA-CFD
آموزش اباکوس،انسیس،متلب،کامسول و نرم افزارهای تحلیل و شبیه سازی مهندسی و مشاوره پروژه های صنعتی و مجری طرح های تحقیقاتی، در زمینه عمران گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی) گرایش مهندسی آب ،گرایش سازه های هیدرولیکی،گرایش سازه های دریایی وگرایش زلزله،مهندسی مکانیک شامل طراحی جامدات ، سیالات ، تبدیل انرژی و طراحی کاربردی با گرایش دینامیک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهینه سازی ، مکاترونیک ، مواد مرکب ( کامپوزیت ) , نانو تکنولوژی ، رباتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهای احتراقی ، نیروگاه حرارتی ، تاسیسات ، مولدهای حرارتی ، توربو ماشین ، ایرودینامیک، مهندسی شیمی شامل مهندسی فرآیند،مهندسی صنایع پتروشیمی،مهندسی صنایع گاز،مهندسی صنایع پلیمر،مهندسی پالایش،مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی مواد و متالورژی شامل شناسایی و انتخاب مواد فلزی،جوشکاری، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی مواد، ریخته گری، نانو مواد توسط نرم افزارهای تخصصی، و مشاوره پروژه کسر خدمت سربازی
Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci
Consulting Services:
Mechanisms
Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics
Stress Analysis
Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer
Material Modeling
Impact and Drop Test Analyses
Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com
http://esimlab.com

علم و فن آوری