در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD
پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی
طراحی و اصلاح پروانه برای کاهش کاویتاسیون
تحلیل ضرایب مانور کشتی
بهینه سازی هندسی با استفاده از CFD و المان محدود
بررسی نویز و ارتعاش ناشی از اندرکنش دو طرفه سیال-سازه
تحلیل ها اندر کنش موج های نامنظم بر شناور
شبیه سازی ویک (Wake)
شبیه سازی دقیق اثر موجهای دریا روی سازه های دریایی
تحلیل اکوستیک شناور تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات و کاهش نویز
طراحی سازه های کامپوزیتی: پانل لانه زنبوری، مدل های سه بعدی اتصالات، مناطق شکست
با نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی مهندسی: Abaqus, Numeca Fine Marine, Xflow CFD, Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Actran, Va One, Fe-safe, Ncode
طراحی مخازن و سازه های دریایی مختلف با بهینه سازی ابعاد و مصالح و طراحی با در نظر گرفتن دو فاکتور توزیع تنش مناسب در سازه و طول عمر خستگی
بهینه سازی ضخامت و اندازه ورقهای فولادی مورد استفاده به عنوان سخت کننده ها در تمام کشتی
کاهش طول جوش و هزینه ساخت از طریق بهینه سازی بدنه سازه
بهبود عملکرد سیستم با بهینه سازی پارامتر ها استاتیکی و هیدرودینامیکی
بهینه سازی لایه های کامپوزیتی و جهت آنها جهت کاربرد در صنایع کشتی سازی و زیردریایی
مدل سازی کامل کشتی ، بدنه، موتور و سیستم کنترل
طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه های کامپوزیتی از جمله پانل های لانه زنبوری ، ورقه ای پیچیده و مدل های سه بعدی از اتصالات و مناطق شکست
شبیه سازی حرارتی و مکانیکی موتور تحت شرایط عملیاتی مختلف.
شبیه سازی اثرات انفجار در زیر آب بر کشتی ها و زیر دریایی ها.
تحلیل سازه های دریایی و بررسی مودهای کمانشی
تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات
تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی استاتیکی و دینامیکی مخازن و سازه های دریایی ، زیر مجموعه ها و قطعات مجزا
کاهش لرزش و سرو صدای ایجاد شده در زیر دریایی زیر آب و کشتی ها,
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com
www.esimlab.com
http://esimlab.com/

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD

۱ لایک
۰ نظر

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD
پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی
طراحی و اصلاح پروانه برای کاهش کاویتاسیون
تحلیل ضرایب مانور کشتی
بهینه سازی هندسی با استفاده از CFD و المان محدود
بررسی نویز و ارتعاش ناشی از اندرکنش دو طرفه سیال-سازه
تحلیل ها اندر کنش موج های نامنظم بر شناور
شبیه سازی ویک (Wake)
شبیه سازی دقیق اثر موجهای دریا روی سازه های دریایی
تحلیل اکوستیک شناور تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات و کاهش نویز
طراحی سازه های کامپوزیتی: پانل لانه زنبوری، مدل های سه بعدی اتصالات، مناطق شکست
با نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی مهندسی: Abaqus, Numeca Fine Marine, Xflow CFD, Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Actran, Va One, Fe-safe, Ncode
طراحی مخازن و سازه های دریایی مختلف با بهینه سازی ابعاد و مصالح و طراحی با در نظر گرفتن دو فاکتور توزیع تنش مناسب در سازه و طول عمر خستگی
بهینه سازی ضخامت و اندازه ورقهای فولادی مورد استفاده به عنوان سخت کننده ها در تمام کشتی
کاهش طول جوش و هزینه ساخت از طریق بهینه سازی بدنه سازه
بهبود عملکرد سیستم با بهینه سازی پارامتر ها استاتیکی و هیدرودینامیکی
بهینه سازی لایه های کامپوزیتی و جهت آنها جهت کاربرد در صنایع کشتی سازی و زیردریایی
مدل سازی کامل کشتی ، بدنه، موتور و سیستم کنترل
طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه های کامپوزیتی از جمله پانل های لانه زنبوری ، ورقه ای پیچیده و مدل های سه بعدی از اتصالات و مناطق شکست
شبیه سازی حرارتی و مکانیکی موتور تحت شرایط عملیاتی مختلف.
شبیه سازی اثرات انفجار در زیر آب بر کشتی ها و زیر دریایی ها.
تحلیل سازه های دریایی و بررسی مودهای کمانشی
تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات
تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی استاتیکی و دینامیکی مخازن و سازه های دریایی ، زیر مجموعه ها و قطعات مجزا
کاهش لرزش و سرو صدای ایجاد شده در زیر دریایی زیر آب و کشتی ها,
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com
www.esimlab.com
http://esimlab.com/

علم و فن آوری