در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی جوش ، کوپل حرارت - تنش اباکوس - انسیس ، abaqus-ansys welding simulation

۰ نظر گزارش تخلف
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

شبیه سازی جوش،کوپل حرارت - تنش اباکوس - انسیس، abaqus-ansys welding simulation
آنچه لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب انجام میدهد:
اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی تاثیرات موج شوکی انفجار بر جوش با شبیه‌سازی المان محدود
شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیال در حوضچه جوش
بهینه سازی پارامترهای جوشکاری TIG با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی تنش پسماند و اعوجاج ناشی از فرایند جوشکاری در صفحات با شبیه‌سازی المان محدود
بهینه سازی اندازه فیلت جوش نفوذ کامل اتصال با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی و مقایسه نتایج تحلیل خستگی در اتصال جوشی با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی انتقال حرارت در فرایند جوشکاری با شبیه‌سازی المان محدود
انجام پروژه های صنعتی ومشاوره پروپوزال و آموزش نرم افزار های مهندسی و انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی صنعتی و دانشجویی اباکوس،انسیس،متلب،کامسول
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
شماره تماس: 984134476614+
http://esimlab.com

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

شبیه سازی جوش ، کوپل حرارت - تنش اباکوس - انسیس ، abaqus-ansys welding simulation

۰ لایک
۰ نظر

شبیه سازی جوش،کوپل حرارت - تنش اباکوس - انسیس، abaqus-ansys welding simulation
آنچه لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب انجام میدهد:
اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی تاثیرات موج شوکی انفجار بر جوش با شبیه‌سازی المان محدود
شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیال در حوضچه جوش
بهینه سازی پارامترهای جوشکاری TIG با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی تنش پسماند و اعوجاج ناشی از فرایند جوشکاری در صفحات با شبیه‌سازی المان محدود
بهینه سازی اندازه فیلت جوش نفوذ کامل اتصال با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی و مقایسه نتایج تحلیل خستگی در اتصال جوشی با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی انتقال حرارت در فرایند جوشکاری با شبیه‌سازی المان محدود
انجام پروژه های صنعتی ومشاوره پروپوزال و آموزش نرم افزار های مهندسی و انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی صنعتی و دانشجویی اباکوس،انسیس،متلب،کامسول
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
شماره تماس: 984134476614+
http://esimlab.com

علم و فن آوری