در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی اسلوشینگ سیال در مخزن تحت بار زلزله اباکوس انسیس فلوئنت- ABAQUS ANSYS FLUENT-SLOSHING SIMULATION

۰ نظر گزارش تخلف
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

شبیه سازی اسلوشینگ سیال در مخزن تحت بار زلزله اباکوس انسیس فلوئنت- ABAQUS ANSYS FLUENT-SLOSHING SIMULATION -
در طراحی محصولات صنعتی مدرن، آنالیز مولتی فیزیک رای پوشش دادن اثر اندرکنش بین محیط و پدیده های مختلف انجام می شود.یک آنالیز اندرکنش سیال-سازه (FSI)، پاسخ سازه را در مقابل جریان سیال توصیف می کند.برای نیل به این هدف، دینامیک سیال و سازه باید مدل سازی شود، آنالیزهای کاربردی پیشرفته در این زمینه می تواند شامل آنالیز دینامیک سیال-حرارت در کوپل با الکترومغناطیس و اکوستیک باشد.
FSI یک طرفه (1-way FSI) ، توزیع دما و فشار توسط CFD محاسبه شده و به عنوان بار روی سازه اعمال می شود. در این آنالیز فرض بر این است که تغییر شکل سازه ای تاثیری روی میزان جریان سیال ندارد.
FSI دو طرفه (2-way FSI) : آنالیز گذرا و دینامیکی که CFD و FEM را به هم کوپل می کند. در هر بازهء زمانی، نیرو ها از CFD به FEM منتقل شده و جابجاییمحاسبه شده در اثر این نیروها از FEM به CFD منتقل می شود.این انتقال دو طرفه برای هر گام زمانی حل تکرار می شود.
اندرکنش بین CFD و جسم صلب: در این نوع حل جسم جامد به صورت صلب و دارای 6 درجه آزادی مدل می شود.
جسم غوطه ور:تکنیکی است که با استفاده از آن می توان به بررسی تاثیر جسم در حال حرکت مانند دنده یا پیستون که در داخل یک سیال غوطه ور است، پرداخت.
کوپل الکترومغناطیس و CFD و FEM : در این حالت می توان به بررسی رفتار الکتروموتورها با حل همزمان و درگیر معادلات و الکترومغناطیس و میدان تنشی با در نظر گرفتن شرایط مرزی مربوطه پرداخت.
Aero-Acoustic : در این تکنیک منبع صدا توسط CFD محاسبه شده و اطلاعات مربوطه از CFD به حلگر Acoustic منتقل می شود
انجام پروژه های صنعتی ومشاوره پروپوزال و پایان نامه و آموزش نرم افزار های مهندسی و انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی صنعتی و دانشجویی اباکوس،انسیس،متلب،کامسول
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
شماره تماس: 984134476614+
www.esimlab.com

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

شبیه سازی اسلوشینگ سیال در مخزن تحت بار زلزله اباکوس انسیس فلوئنت- ABAQUS ANSYS FLUENT-SLOSHING SIMULATION

۰ لایک
۰ نظر

شبیه سازی اسلوشینگ سیال در مخزن تحت بار زلزله اباکوس انسیس فلوئنت- ABAQUS ANSYS FLUENT-SLOSHING SIMULATION -
در طراحی محصولات صنعتی مدرن، آنالیز مولتی فیزیک رای پوشش دادن اثر اندرکنش بین محیط و پدیده های مختلف انجام می شود.یک آنالیز اندرکنش سیال-سازه (FSI)، پاسخ سازه را در مقابل جریان سیال توصیف می کند.برای نیل به این هدف، دینامیک سیال و سازه باید مدل سازی شود، آنالیزهای کاربردی پیشرفته در این زمینه می تواند شامل آنالیز دینامیک سیال-حرارت در کوپل با الکترومغناطیس و اکوستیک باشد.
FSI یک طرفه (1-way FSI) ، توزیع دما و فشار توسط CFD محاسبه شده و به عنوان بار روی سازه اعمال می شود. در این آنالیز فرض بر این است که تغییر شکل سازه ای تاثیری روی میزان جریان سیال ندارد.
FSI دو طرفه (2-way FSI) : آنالیز گذرا و دینامیکی که CFD و FEM را به هم کوپل می کند. در هر بازهء زمانی، نیرو ها از CFD به FEM منتقل شده و جابجاییمحاسبه شده در اثر این نیروها از FEM به CFD منتقل می شود.این انتقال دو طرفه برای هر گام زمانی حل تکرار می شود.
اندرکنش بین CFD و جسم صلب: در این نوع حل جسم جامد به صورت صلب و دارای 6 درجه آزادی مدل می شود.
جسم غوطه ور:تکنیکی است که با استفاده از آن می توان به بررسی تاثیر جسم در حال حرکت مانند دنده یا پیستون که در داخل یک سیال غوطه ور است، پرداخت.
کوپل الکترومغناطیس و CFD و FEM : در این حالت می توان به بررسی رفتار الکتروموتورها با حل همزمان و درگیر معادلات و الکترومغناطیس و میدان تنشی با در نظر گرفتن شرایط مرزی مربوطه پرداخت.
Aero-Acoustic : در این تکنیک منبع صدا توسط CFD محاسبه شده و اطلاعات مربوطه از CFD به حلگر Acoustic منتقل می شود
انجام پروژه های صنعتی ومشاوره پروپوزال و پایان نامه و آموزش نرم افزار های مهندسی و انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی صنعتی و دانشجویی اباکوس،انسیس،متلب،کامسول
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
شماره تماس: 984134476614+
www.esimlab.com

علم و فن آوری