در حال بارگذاری ویدیو ...

پروژه رشد ترک تحت بارگذاری چرخه ای خستگی-اباکوس انسیس-fatigure crack propagation

۰ نظر گزارش تخلف
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

پروژه رشد ترک تحت بارگذاری چرخه ای خستگی-اباکوس انسیس-fatigure crack propagation
پروژه رشد ترک تحت بارگذاری چرخه ای خستگی-اباکوس انسیس
abaqus ansys-fatigue
انالیز خستگی جوش
انالیز خستگی حرارتی
انالیز خستگی کامپوزیت
انالیز خستگی ارتعاشی
انالیز و تحلیل ترک
خستگی بهینه سازی چند هدفه با توجه به نتایج آنالیز خستگی
انالیز خزش-خستگی
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
شماره تماس: 984134476614+
www.esimlab.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پروژه رشد ترک تحت بارگذاری چرخه ای خستگی-اباکوس انسیس-fatigure crack propagation

۰ لایک
۰ نظر

پروژه رشد ترک تحت بارگذاری چرخه ای خستگی-اباکوس انسیس-fatigure crack propagation
پروژه رشد ترک تحت بارگذاری چرخه ای خستگی-اباکوس انسیس
abaqus ansys-fatigue
انالیز خستگی جوش
انالیز خستگی حرارتی
انالیز خستگی کامپوزیت
انالیز خستگی ارتعاشی
انالیز و تحلیل ترک
خستگی بهینه سازی چند هدفه با توجه به نتایج آنالیز خستگی
انالیز خزش-خستگی
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
شماره تماس: 984134476614+
www.esimlab.com