در حال بارگذاری ویدیو ...

سه مدل پایان چهان

۲ نظر گزارش تخلف
omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

از گذشته جهان چه می‌دانیم؟ نظریه مهبانگ چیست؟

مشاهده‌ی کنونی دانشمندان به ما می‌گوید که کهکشان‌ها با سرعت بسیار بالایی در حال انباسط هستند. آینده جهان چگونه خواهد بود؟

آیا می‌دانید که جهان چگونه به پایان می‌رسد؟

گفتار فوق سه مدل پایان جهان را بررسی می‌کند…

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

سه مدل پایان چهان

۸ لایک
۲ نظر

از گذشته جهان چه می‌دانیم؟ نظریه مهبانگ چیست؟

مشاهده‌ی کنونی دانشمندان به ما می‌گوید که کهکشان‌ها با سرعت بسیار بالایی در حال انباسط هستند. آینده جهان چگونه خواهد بود؟

آیا می‌دانید که جهان چگونه به پایان می‌رسد؟

گفتار فوق سه مدل پایان جهان را بررسی می‌کند…

علم و فن آوری