در حال بارگذاری ویدیو ...

تاحالا شده هر چی سم به روی کرم خراط زده باشید روش اثر نکرده باشد؟

شرکت مهندسی  کشاورزی رَز
شرکت مهندسی کشاورزی رَز

بازدید انجام گرفته از گروه کارشناسان شرکت مهندسی کشاورزی رَز سمنان
https://www.instagram.com/company_keshavarzi
https://t.me/keshavarziraz

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاحالا شده هر چی سم به روی کرم خراط زده باشید روش اثر نکرده باشد؟

۰ لایک
۰ نظر

بازدید انجام گرفته از گروه کارشناسان شرکت مهندسی کشاورزی رَز سمنان
https://www.instagram.com/company_keshavarzi
https://t.me/keshavarziraz

علم و فن آوری