Skip to main content
زولا
۶۴۶ بازدید

  • Y♡ИΛ
  • گل یخی❄
  • (f.s.w.b)( 나파스) این کانال دیگر فعالیتی نخواهد داشت
  • -.-Mmd biqmtun
  • ☆Angel.mix☆BBH☆

یه مدت نیستم

Negarbano(خواستار رفع فیلتر کانالا هستیم)
Negarbano(خواستار رفع فیلتر کانالا هستیم)
منتشر شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷

این روزا خیلی سخت اهنگ مناسب پیدا میکنم و فکرمیکنم میکسام یمقدار افت داشته چند روز پیش تولد یکسالگی کانالم بود و من از ماه ها قبل واسه اون روز برنامه داشتم و میخواستم میکس خوبی دراون روز بذارم و من به سادگی این روزو یادم رفت فکر میکنم یکم به استراحت نیاز دارم قصد دارم به یه سفر برم حال و هوام عوض شه