در حال بارگذاری ویدیو ...

سکانس فیلم‌‌‌های جنگ های حماسی، باستانی و قرون وسطایی (قسمت اول)

پیکسینما
کانال تایید شده پیکسینما

پیکسینما: سکانس فیلم‌‌‌های جنگ های حماسی، باستانی و قرون وسطایی (قسمت اول)
00:00 پادشاه یاغی / محصول ۲۰۱۸ / کارگردان : دیوید مکنزی
02:25 سنتوریون / محصول ۲۰۱۰ / کارگردان : نیل مارشال
04:21 آرتور شاه / محصول ۲۰۰۴ / کارگردان : آنتونی فوکوآ
06:38 الکساندر / محصول ۲۰۰۴ / کارگردان : الیور استون
08:21 پادشاه / محصول ۲۰۱۹ / کارگردان : دیوید می‌شد

اطلاعات و سکانس های بیشتر در www.PIXINEMA.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سکانس فیلم‌‌‌های جنگ های حماسی، باستانی و قرون وسطایی (قسمت اول)

0 لایک
0 کامنت

پیکسینما: سکانس فیلم‌‌‌های جنگ های حماسی، باستانی و قرون وسطایی (قسمت اول)
00:00 پادشاه یاغی / محصول ۲۰۱۸ / کارگردان : دیوید مکنزی
02:25 سنتوریون / محصول ۲۰۱۰ / کارگردان : نیل مارشال
04:21 آرتور شاه / محصول ۲۰۰۴ / کارگردان : آنتونی فوکوآ
06:38 الکساندر / محصول ۲۰۰۴ / کارگردان : الیور استون
08:21 پادشاه / محصول ۲۰۱۹ / کارگردان : دیوید می‌شد

اطلاعات و سکانس های بیشتر در www.PIXINEMA.ir