در حال بارگذاری ویدیو ...

قتل های خانوادگی و بررسی روانشناسی جنایی آن (۱۵ دقیقه)

دکتر علیرضا نجفی تبریزی
دکتر علیرضا نجفی تبریزی

قتل های خانوادگی و بررسی روانشناسی جنایی آن (۱۵ دقیقه)
به کوشش : دکتر علیرضا نجفی تبریزی
www.anajafi2011.ir
اینستاگرام anajafi2011

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

قتل های خانوادگی و بررسی روانشناسی جنایی آن (۱۵ دقیقه)

۱ لایک
۰ نظر

قتل های خانوادگی و بررسی روانشناسی جنایی آن (۱۵ دقیقه)
به کوشش : دکتر علیرضا نجفی تبریزی
www.anajafi2011.ir
اینستاگرام anajafi2011

حوادث