Skip to main content
تک بلیط
۱,۳۳۴ بازدید

حلقه while در پایتون و بازی حدث عدد

pyproject.ir
pyproject.ir
منتشر شده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

در جلسه سیزدهم آموزش پایتون حلقه while پایتون را همراه با ارائه یک مثال (بازی حدث عدد) معرفی میکنیم.