در حال بارگذاری ویدیو ...

Evgeny Grinko - Field

۶۸ بازدید
ℓ£σ 313
ℓ£σ 313

هیچکس در این دنیا، همیشه و هر لحظه،

«مشغول و گرفتار و درگیر» نیست.

بحثی اگر هست،

بحث تلخ «اولویت ها» است.

نظرات
Loading...