در حال بارگذاری ویدیو ...

مجتمع تجاری اداری زعفرانیه

MemariTV
MemariTV

مجتمع تجاری اداری زعفرانیه یکی دیگر از پروژه هایی که توسط دکتر بهروز منصوری طراحی و اجرا شد. در این پروژه نیز سعی بر آن بوده که رویکرد کلی از مفاهیم محتوایی معماری ایرانی در نظر گرفته شود. لوورهای چوبی بکار برده شده در آن که برداشتی از شناشیل (شناشیر) از عناصر زیبای معماری بومی سواحل خلیج فارس است و بسیاری دیگر از عناصر معماری ایرانی بکار برده شده در آن، همگی بر آن بوده که الگوهای معماری ایرانی با تأویلی مدرن در این پروژه مطرح شود. این ویدئو را به صورت کامل در سایت معماری تی وی به نشانی http://memaritv.com/ مشاهده نمایید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال