Skip to main content
۲۷۴ بازدید

  • Kurt

سنجابی که در میان گربه ها زندگی می کند

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

این گربه یک سنجاب تازه متولد شده را به فرزندخواندگی قبول کرده است.

در قزاقستان، یک طرفدار حیوانات خانگی، سنجابی را به فرزندخواندگی قبول کرد و او را در میان بچه گربه ها پرورش داد.

این خانم، هر یک ساعت دو بار از طریق یک سرنگ، مواد غذایی مورد نیاز سنجاب را به او می دهد.

پیش از این، مردی در یوتیوب واکنش گربه و سگ خود را در هنگام مرگ به معرض نمایش قرار می دهد.
این مرد به طور نمادین، صحنه "مرگ" خود را در مقابل گربه اش به نام اسپارت، بازی می کند. وقتی که مرد می میرد، گربه نزدیک او می شود و دستش را در نزدیکی مچ لمس می کند تا ببیند نبض او می زند یا نه! هنگامی که گربه از نبض مرد مطمئن می شود، در کنار او دراز می کشد و به مرد اهمیت نمی دهد. اما سگ این مرد واکنش دیگری نشان می دهد و بی صبرانه در تلاش برای بیدار کردن مرد است.