در حال بارگذاری ویدیو ...

درمان گرفتگی کمر در خانه، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

۳۴۳ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش

تمرین های فیزیوتراپی موجب درمان کمر درد میشود. در این ویدیو با یکی از ورزشهای موثر در درمان کمر درد آشنا میشوید
در لینک زیر با کمر درد آشنا شوید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال