Skip to main content
۴۸ بازدید

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب غلط ننویسیم

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷

هر سخنوری برای سخنرانی نیاز به محتوا دارد. کتاب خواندن یکی از بهترین راه های محتواسازی برای سخنرانی است. بزرگترین مشکل برای کتاب خواندن این است که بسیاری از ما نمی دانیم که چه کتابی را باید بخوانیم و یا به زبان دیگر چه کتاب هایی ارزش خواندن دارند. از این رو کانون سخنوران بر آن است تا به صورت هفتگی با معرفی کتاب های ارزشمند و خواندنی توسط دکتر ارسطو جنیدی استاد ادبیات و زبان فارسی، گامی دیگر در
جهت اعتلای فرهنگ این مرز و بوم بردارد
SOKHANVARAN.ORG