Skip to main content
بلک میرور
۷۳۱ بازدید

  • دکتر سید هادی سرکشیک زاده

جمع بندی دین و زندگی کنکور با استاد پیش بینی سوالات کنکور و مدرس برتر صدا و سیما دکتر سرکشیک زاده

دکتر سید هادی سرکشیک زاده
دکتر سید هادی سرکشیک زاده
منتشر شده در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵

استاد پیش بینی سوالات کنکور و مدرس برتر صدا و سیما دکتر سرکشیک زاده در برنامه کارنامه 20 با بیان هر درس در حدود 5 دقیقه دوره کوتاه آموزشی خود را در قالب جمع بندی نکات و آیات به شما می آموزد