در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار دبیرخانه نرم آوا

شرکت نرم افزاری نرم آوا
شرکت نرم افزاری نرم آوا

بهترین نرم افزار دبیرخانه موجود در ایران با بهره گیری از تکنولوژی جدید و ظاهر ساده و کاربرپسند و امکانات متنوع:
ثبت نامه های اداری(وارده، صادره، داخلی و...)
بایگانی نامه های اداری
جستجو و گزارشگیری از نامه ها
دریافت و ارسال فکس و ایمیل
پروتکل ECE
طراحی سربرگ و چاپ نامه ها
و...
https://narmava.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار دبیرخانه نرم آوا

۰ لایک
۰ نظر

بهترین نرم افزار دبیرخانه موجود در ایران با بهره گیری از تکنولوژی جدید و ظاهر ساده و کاربرپسند و امکانات متنوع:
ثبت نامه های اداری(وارده، صادره، داخلی و...)
بایگانی نامه های اداری
جستجو و گزارشگیری از نامه ها
دریافت و ارسال فکس و ایمیل
پروتکل ECE
طراحی سربرگ و چاپ نامه ها
و...
https://narmava.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/

علم و فن آوری