در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش نحوه ساخت زونکن بایگانی به صورت درختی

yeganehsoft
yeganehsoft

آموزش نحوه ساخت زونکن بایگانی به صورت درختی در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نامه یگانه
کاربر میتواند براساس نیاز درختواره بایگانی خود را به روش های مختلف(بایگانی موضوعی، بایگانی الف ب و...) تعریف کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش نحوه ساخت زونکن بایگانی به صورت درختی

۰ لایک
۰ نظر

آموزش نحوه ساخت زونکن بایگانی به صورت درختی در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نامه یگانه
کاربر میتواند براساس نیاز درختواره بایگانی خود را به روش های مختلف(بایگانی موضوعی، بایگانی الف ب و...) تعریف کند.

علم و فن آوری