در حال بارگذاری ویدیو ...

4 اصل مهم پروپوزال نویسی در صنعت ساختمان

آکادمی کسب و کار مهندسی تاکتیک
آکادمی کسب و کار مهندسی تاکتیک

بعد از جلسه اول با کارفرما یا بعد بازدید اول باید چکار کنیم ؟؟

بعد جلسه اول یا بازدید، کارفرما منتظر قیمت پیشنهادی شماست که در این مرحله باید پروپوزال به کارفرمای خودت ارائه کنید

این پروپوزال باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟؟
توی این ویدیو 4 ویژگی پروپوزال نویسی در صنعت ساختمان ذکر شده است

برای مطالعه بیشتر حتما از مقاله با این موضوع در سایت آکادمی تاکتیک استفاده نمایید
https://talktick.academy/proposal-writing-in-engineering/


برای اطلاع از شرایط و هماهنگی جلسات مشاوره و کوچینگ خصوصی و سازمانی از طریق سایت آکادمی تاکتیک اقدام نمایید
https://talktick.academy
آکادمی تاکتیک؛ استراتژی برنده در صنعت ساختمان

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

4 اصل مهم پروپوزال نویسی در صنعت ساختمان

۵ لایک
۰ نظر

بعد از جلسه اول با کارفرما یا بعد بازدید اول باید چکار کنیم ؟؟

بعد جلسه اول یا بازدید، کارفرما منتظر قیمت پیشنهادی شماست که در این مرحله باید پروپوزال به کارفرمای خودت ارائه کنید

این پروپوزال باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟؟
توی این ویدیو 4 ویژگی پروپوزال نویسی در صنعت ساختمان ذکر شده است

برای مطالعه بیشتر حتما از مقاله با این موضوع در سایت آکادمی تاکتیک استفاده نمایید
https://talktick.academy/proposal-writing-in-engineering/


برای اطلاع از شرایط و هماهنگی جلسات مشاوره و کوچینگ خصوصی و سازمانی از طریق سایت آکادمی تاکتیک اقدام نمایید
https://talktick.academy
آکادمی تاکتیک؛ استراتژی برنده در صنعت ساختمان

آموزش