Skip to main content
نماوا
۷۵۹ بازدید

طراحی برنامه حسابداری در اکسل(0تا100)

آموزشات
آموزشات
منتشر شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

یکی از مهم ترین نکات یادگیری اکسل پروژه محور بودن آن است سعی کردیم در این دوره ویدیویی از اموزش اکسل 0تا 100 یک برنامه حسابداری را طراحی کنیم و شما هم با دیدن این دوره از سایت آموزشات Amoozeshat.comمیتوانید بهنرین نکات اکسل را یاد بگیریدAmoozeshat.com
Amoozeshat.com
Amoozeshat.com
شماره تماس جهت هر سوال اکسلی و برای تهیه دوره اکسل 09358081510
سایت آموزشات(آموزش جامع اکسل)Amoozeshat.com
Amoozeshat.com
Amoozeshat.com