Skip to main content
۳۱,۵۷۷ بازدید

  • Signorx
  • мƨıн
  • yasser
  • sana
  • nazy
  • .

تک یاخته‌ای که زندگی را به زمین آورد

گروه آموزشی ویدوآل
کانال تایید شده گروه آموزشی ویدوآل
منتشر شده در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

منبع: https://www.vidoal.com/d/4948 | https://instagram.com/vidoalcom | یک موجود زنده وجود داره که کل جهان رو دگرگون کرده. این موجود هم موجب نخستین انقراض انبوه در تاریخ زمین شده و هم راه رو برای شکل‌گیری اشکال پیچیده‌ی حیات هموار کرده. چطور؟ با فرستادن نخستین ملکول‌های آزاد اکسیژن به جو زمین...گزارش تخلف