Skip to main content
زولا
۳۳۲ بازدید

  • حسین(متن کانال خیلی مهم)

شماره گرفتن اشتباهی مرد از مرد

حسین(متن کانال خیلی مهم)
حسین(متن کانال خیلی مهم)
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

ترجمه:
مرد: آهای دخترآهای دختر شمارتو بگو ببینم آی دختر وایسا کارت دارم
مرد2:حححححححححححح فکر کردی دخترم آره خخخخخخخخخخخخ