در حال بارگذاری ویدیو ...

شعرخوانی بحرانی یک روحانی

۲۸۶ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
انتظار
انتظار

جنجالی ترین روحانی این روزهای کشور مجلس رو ترکوند! شک ندارم بعد این شعر جنجالی ممنوع التصویرش می کنند!
وقتی از دریای نفت و گاز سهم ما هواست، نفت با ریگ بیابانی چه فرقی می کند!
مال بیت المال اگر وقف چپاول کردن است، شاه باشد یا روحانی چه فرقی می کند!
پیش مسئولان عالی رتبه بی دغدغه،
مملکت داری و چوپانی چه فرقی می کند!

رسما ترکوند!

نظرات