در حال بارگذاری ویدیو ...

پهلوی

fater media
fater media

# تماشایی

حکومت پهلوی‌ای که به‌وسیله‌ انقلاب بَرافتاد، دو پادشاه داشت: رضا و محمدرضا؛ رضا را انگلیس‌ها سرِ کار آوردند، محمدرضا را هم انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها. خب شما ببینید این حکومتی که به‌وسیله‌ دست‌های بیگانه سرِ کار بیاید، برای مردم خودش چه نسبتی خواهد داشت، برای آن بیگانه چه نسبتی خواهد داشت...

۱۳۹۸/۲/۱۱-رهبر انقلاب

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

پهلوی

۰ لایک
۰ نظر

# تماشایی

حکومت پهلوی‌ای که به‌وسیله‌ انقلاب بَرافتاد، دو پادشاه داشت: رضا و محمدرضا؛ رضا را انگلیس‌ها سرِ کار آوردند، محمدرضا را هم انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها. خب شما ببینید این حکومتی که به‌وسیله‌ دست‌های بیگانه سرِ کار بیاید، برای مردم خودش چه نسبتی خواهد داشت، برای آن بیگانه چه نسبتی خواهد داشت...

۱۳۹۸/۲/۱۱-رهبر انقلاب

اخبار و سیاست