در حال بارگذاری ویدیو ...

خط ویژه

fater media
fater media

سیاست (دوران پهلوی) سیاستِ وابسته بود. راه‌آهن هم که می‌کشیدند، بیش از آن‌که برای ایران و تجارت ایران باشد، به نفع اتّصال دو جبهه متّفقین بود که آن روز بایستی علیه آلمان می‌جنگیدند. طرفداران رژیم منحوس و تفاله‌های رژیم گذشته، بعد از گذشت پنجاه سال، هنوز که هنوز است، صحبتِ راه‌آهن شمال و جنوب را می‌کنند؛ راه‌آهنی که بر اساس طرحی خائنانه و بی‌توجّهی به استقلال این ملت به وجود آمد و در آن، آبرو و شأن این ملت رعایت نشد.

۱۳۷۶/۵/۱۲-رهبر انقلاب

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

خط ویژه

۰ لایک
۰ نظر

سیاست (دوران پهلوی) سیاستِ وابسته بود. راه‌آهن هم که می‌کشیدند، بیش از آن‌که برای ایران و تجارت ایران باشد، به نفع اتّصال دو جبهه متّفقین بود که آن روز بایستی علیه آلمان می‌جنگیدند. طرفداران رژیم منحوس و تفاله‌های رژیم گذشته، بعد از گذشت پنجاه سال، هنوز که هنوز است، صحبتِ راه‌آهن شمال و جنوب را می‌کنند؛ راه‌آهنی که بر اساس طرحی خائنانه و بی‌توجّهی به استقلال این ملت به وجود آمد و در آن، آبرو و شأن این ملت رعایت نشد.

۱۳۷۶/۵/۱۲-رهبر انقلاب