Skip to main content
تک بلیط
۱۶۳ بازدید

کاروان شتر

انوش راوید
انوش راوید
منتشر شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸

هزاران سال رفت و آمد و حمل بار و تجارت در ایران و قاره کهن و شمال آفریقا، با شتر و کاروانهای زنجیره ای از شتر بود، مشروح در http://arq.ir/373