Skip to main content
بلک میرور
۳۵۰ بازدید

کنسرت حسن ریوندی با حضور مرحوم علی معلم و سایر بازیگران

حسن ریوندی Hasan Reyvandi
کانال تایید شده حسن ریوندی Hasan Reyvandi
منتشر شده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸

کنسرت بزرگ خنده اینبار در #تهران

تالار بزرگ کشور
پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
جمعه آبان ۹۸ (تمدید شد)