Skip to main content
حسن ریوندی Hasan Reyvandi
کانال تایید شده

حسن ریوندی Hasan Reyvandi

حسن ریوندی اولین شومن و کمدین ایرانی است که به اجرای شو زنده ( استند آپ کمدی ) می پردازد وی اولین شومنی است که کنسرت خنده را در ایران پایه گذاری کرد www.hasanreyvandi.com

ماراتن افطار
01:00
ماراتن افطار
۱۱ روز پیش

سیمرغ کوپنی
00:57
سیمرغ کوپنی
۱۸ روز پیش

دختر شرقی
00:58
دختر شرقی
۱۸ روز پیش

پیاز اشرافی
01:00
پیاز اشرافی
۱۸ روز پیش

تولید مثل
01:00
تولید مثل
۱۹ روز پیش

آرایش کنکوری
00:59
آرایش کنکوری
۱۹ روز پیش

اتحاد آجیلی
00:59
اتحاد آجیلی
۲۲ روز پیش