Skip to main content
حسن ریوندی Hasan Reyvandi
کانال تایید شده

حسن ریوندی Hasan Reyvandi

حسن ریوندی اولین شومن و کمدین ایرانی است که به اجرای شو زنده ( استند آپ کمدی ) می پردازد وی اولین شومنی است که کنسرت خنده را در ایران پایه گذاری کرد www.hasanreyvandi.com

نسل سوخته..!!!
00:59
نسل سوخته..!!!
۱۳ روز پیش
عاقبت فحش ها
01:00
عاقبت فحش ها
۱۳ روز پیش

بیت باکس
01:00
بیت باکس
۱۷ روز پیش

بلانسبت شما
00:59
بلانسبت شما
۲۲ روز پیش
شاخ صنوبر
01:00
شاخ صنوبر
۲۲ روز پیش

نیمه گمشده
01:00
نیمه گمشده
۲۵ روز پیش

کشف زن و مرد
01:00
کشف زن و مرد
۲۵ روز پیش