Skip to main content
حسن ریوندی Hasan Reyvandi
کانال تایید شده

حسن ریوندی Hasan Reyvandi

حسن ریوندی اولین شومن و کمدین ایرانی است که به اجرای شو زنده ( استند آپ کمدی ) می پردازد وی اولین شومنی است که کنسرت خنده را در ایران پایه گذاری کرد www.hasanreyvandi.com

رقصیدن مردان
01:00
رقصیدن مردان
۱۰ ماه پیش