در حال بارگذاری ویدیو ...

در رقابت با قاجار (روایتی از به سلطنت رسیدن شاه)

میراث
کانال تایید شده میراث

در شهریور۱۳۲۰، ایران به دست نیروهای دو کشور انگلستان و شوروی به بهانه همراهی رضاشاه با قوای آلمان مورد هجوم گسترده قرار گرفت که از تاب تحمل ارتش ایران خارج بود و کمتر از چند روز تسلیم شد.
رضاشاه پیش از رسیدن قوای متفقین به تهران از پادشاهی استعفا داد و فرزندش را به عنوان جایگزین به مجلس شورای ملی معرفی کرد که مورد تصویب قرار گرفت. اما کار به این سادگی نبود، بازماندگان قاجار پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته بودند، ولی انگلستان آنها را رد کرد. سپس به فروغی پیشنهاد کردند رئیس جمهور شود، پیشنهادی که در نهایت مورد قبول فروغی قرار نگرفت و نخست وزیر وفادار با زیرکی محمدرضای جوان را بر تخت نشانید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

در رقابت با قاجار (روایتی از به سلطنت رسیدن شاه)

۱ لایک
۰ نظر

در شهریور۱۳۲۰، ایران به دست نیروهای دو کشور انگلستان و شوروی به بهانه همراهی رضاشاه با قوای آلمان مورد هجوم گسترده قرار گرفت که از تاب تحمل ارتش ایران خارج بود و کمتر از چند روز تسلیم شد.
رضاشاه پیش از رسیدن قوای متفقین به تهران از پادشاهی استعفا داد و فرزندش را به عنوان جایگزین به مجلس شورای ملی معرفی کرد که مورد تصویب قرار گرفت. اما کار به این سادگی نبود، بازماندگان قاجار پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته بودند، ولی انگلستان آنها را رد کرد. سپس به فروغی پیشنهاد کردند رئیس جمهور شود، پیشنهادی که در نهایت مورد قبول فروغی قرار نگرفت و نخست وزیر وفادار با زیرکی محمدرضای جوان را بر تخت نشانید.

اخبار و سیاست