در حال بارگذاری ویدیو ...

کارآفرین لرستانی

لرستان زیبا
لرستان زیبا

در کارخانه تولید الکل طبی آقای نصر آزادانی قبل از شیوع کرونا روزانه حدود 7هزار لیتر الکل طبی 96درجه تولید می شد و اکنون با افزایش دو مخازن تولید روزانه به 8هزار و 200لیتر رسیده است.
گزارشگر: سعیده دریکوند

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.