در حال بارگذاری ویدیو ...

دانش آموختگانِ کارآفرین لرستانی

لرستان زیبا
لرستان زیبا

تعاونی اشتغالزایی رایا زاگرس
گزارشگر: سعیده دریکوند

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

دانش آموختگانِ کارآفرین لرستانی

۰ لایک
۰ نظر

تعاونی اشتغالزایی رایا زاگرس
گزارشگر: سعیده دریکوند

اخبار و سیاست