Skip to main content
۴۳ بازدید

شکل و اندازه هدفت چطوره ؟

منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سلام
تا بحال به شکل و اندازه هدفت فکر کردی ؟
میگی یعنی چه ؟ سه حالت زیر را تصور کن لطفاً :
1- به شما بگن برو تو قفس گرگ ها تا ببینیم چقدر شجاع هستی ؟
2- بگن یک میلیون تومان جایزه داری اگر بری تو قفس گر گها !
3- ببینی بچه خودت تو قفس گرگ هاست و گرگ ها میخوان بهش حمله کنند !!!
رفتن به داخل قفس گر گها تحت هر یک از شرایط فوق می تواند بعنوان هدف در نظر گرفته شود ، رفتار و عکس العمل من و شما با این اهداف به چه صورت است ؟
انگیزه ی حرکت به سمت هدف خیلی مؤثر و مهمه ، در این دنیا هیچ چیز تک بعدی نیست ، دنیای قشنگی داریم اگر بتوانیم دیدمان را وسیع تر کنیم به زندگیمون وسعت خواهیم داد .
لطفاً اهدافمون را بازنگری کنیم .