در حال بارگذاری ویدیو ...

بتن خود متراکم | قسمت سوم | آزمایش حلقه J | آکادمی عمران

آکادمی  عمران
آکادمی عمران

زمایش حلقه J عبور بتن از میان آرماتورها را شبیه سازی می کند و قابلیت عبور بتن خود متراکم را می سنجد. مراجع مختلفی با معیارهای متفاوت برای این آزمایش وجود دارد. از مطرح ترین مراجع برای این کار انجمن آمریکایی مصالح و روش های آزمایش است. طبق این مرجع قطر حلقه 300 میلی متر، ارتفاع آرماتور 100 میلی متر، قطر آرماتور 16 میلی متر و فاصله خالص بین آرماتورها 44 میلی متر است. اطلاعات بیشتر در سایت آکادمی عمران به نشانی :
http://academyofcivil.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال