در حال بارگذاری ویدیو ...

کنترل اقلیم و هوشمند سازی گلخانه

مجموعه برق و اتوماسیون صنعتی پارس
مجموعه برق و اتوماسیون صنعتی پارس

مزایا استفاده از سیستم هوشمند و کنترل اقلیم گلخانه مجموعه برق واتوماسیون صنعتی پارس
کنترل دقیق دما و رطوبت
کنترل دقیق سیستم فن های خروجی
کنترل دقیق سیستم فن های سیرکوله
کنترل دقیق سیستم گرمایش و سرمایش
ایستگاه هواشناسی
امکان برقراری سیستم هوشمند از طریق اینترنت
سیستم هشدار پیامکی
حساسیت دقیق نسبت به خطاهای سیستم
امکان اضافه شدن سیستم هوشمند آبیاری
قیمتی مناسب جهت استفاده کلیه گلخانه داران عزیز

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال