در حال بارگذاری ویدیو ...

نماهنگ به مناسبت روز مبارزه با آمریکا و فیلم سرنگونی گلوبال هاگ آمریکا در خلیج فارس

علی پیام
علی پیام

این اثر به مناسبت 13 آبان روز مبارزه با امریکا و نشان دادن جنایات امریکا در غرب آسیا و جهان است با آهنگی زیبا و خوانندگی یاور اقتداری، همچنین ساقط کردن هواپیمای فوق مدرن گلوبال هاگ بدون سرنشین آمریکا در خلیج همیشه فارس توسط رزمندگان ایران توسط موشک زمین به هوای سوم خرداد ساخت جوانان عزیزمان در نیروهای مسلح. ما می توانیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نماهنگ به مناسبت روز مبارزه با آمریکا و فیلم سرنگونی گلوبال هاگ آمریکا در خلیج فارس

۰ لایک
۰ نظر

این اثر به مناسبت 13 آبان روز مبارزه با امریکا و نشان دادن جنایات امریکا در غرب آسیا و جهان است با آهنگی زیبا و خوانندگی یاور اقتداری، همچنین ساقط کردن هواپیمای فوق مدرن گلوبال هاگ بدون سرنشین آمریکا در خلیج همیشه فارس توسط رزمندگان ایران توسط موشک زمین به هوای سوم خرداد ساخت جوانان عزیزمان در نیروهای مسلح. ما می توانیم.

اخبار و سیاست