Skip to main content
قلمچی
۴۵ بازدید

گل رز را بیشتر بشناسید | گل رز

علی فیلی زاده
علی فیلی زاده
منتشر شده در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸

در این ویدئو توضیحاتی در مورد گل رز، روش های تکثیر و شرایط نگهداری آن داده شده است - عصر گل
آدرس مقاله :
https://asregol.ir/%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%b2/
آدرس سایت : https://asregol.ir