Skip to main content
نماوا
۱,۲۵۴ بازدید

اصفهان، بهشت فراموش شده گردشگران لهستانی

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

اصفهان، بهشت فراموش شده گردشگران لهستانی
اصفهان، بهشت فراموش شده گردشگران لهستانی توسعه گردشگری و روابط نزدیک تاریخی با مردم لهستان، بستری مناسب برای ورود گردشگران لهستانی به اصفهان خواهد بود.