Skip to main content
تک بلیط
۲,۴۷۲ بازدید

  • one night in japan

مبانی انیمیشن سازی : حرکت کاراکتر

بلدشو
کانال تایید شده بلدشو
منتشر شده در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

زبان بدن، بیشتر از چیزی که به نظر می رسد دربارۀ شخصیت انسان به ما اطلاعات می دهد. یکی از مواردی که بسیاری از خصوصیات انسان را آشکار می کند طرز راه رفتن اوست.

این دوره در سایت بلدشو⬇️
http://bit.ly/2Y0Unos