Skip to main content
۳۳۴ بازدید

  • farzad

مکالمه انگلیسی مورد نیاز در سالن انتظار فرودگاه

انگلیسی مثل آب خوردن
انگلیسی مثل آب خوردن
منتشر شده در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

مکالمه انگلیسی مورد نیاز در سالن انتظار فرودگاه
.
چطور بود این پست؟؟
آیا عبارتهای مرتبط به فرودگاه و پرواز رو بلدید؟ میشه کامنت کنید دیگران هم بیاموزند؟؟ :)
.
بینهایت سپاس برای حمایتها و همراهی شما