در حال بارگذاری ویدیو ...

100000سال تهذیب چی قسمت 05

انیمه باز
انیمه باز

صد هزار سال پیش ، فرقه تیانلان بر دنیای تهذیب حاکم بود و همه شاگردان فرقه قدرتمند و شکست ناپذیر بودن.

فقط شو یانگ ، شاگرد بنیانگذار فرقه ، در قلمرو پالایش چی باقی مونده بود ، حتی سگ و گربه فرقه هم عروج کرده بود برای همین شو یانگ تصمیم گرفت به مدت ده هزار سال وارد انزوا بشه. هنگامی که از انزوا بیرون اومد، فقط سه یا پنج شاگرد فرقه تیانلان باقی مونده بودن.

با دیدن اینکه فرقه در حال نابودیه، شو یانگ دشمن قدرتمند رو دفع کرد و قول داد فرقه تیانلان رو به اوج خودش برگردونه

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

100000سال تهذیب چی قسمت 05

۵ لایک
۰ نظر

صد هزار سال پیش ، فرقه تیانلان بر دنیای تهذیب حاکم بود و همه شاگردان فرقه قدرتمند و شکست ناپذیر بودن.

فقط شو یانگ ، شاگرد بنیانگذار فرقه ، در قلمرو پالایش چی باقی مونده بود ، حتی سگ و گربه فرقه هم عروج کرده بود برای همین شو یانگ تصمیم گرفت به مدت ده هزار سال وارد انزوا بشه. هنگامی که از انزوا بیرون اومد، فقط سه یا پنج شاگرد فرقه تیانلان باقی مونده بودن.

با دیدن اینکه فرقه در حال نابودیه، شو یانگ دشمن قدرتمند رو دفع کرد و قول داد فرقه تیانلان رو به اوج خودش برگردونه

کارتون و انیمیشن