Skip to main content
هواوی
۳۹ بازدید

ریاضیات در کرونا

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

سازمان جهانی بهداشت تحلیل جالبی از گسترش ویروس های واگیردار از جمله کرونا را به کمک ریاضی منتشر کرده که بسیار جذاب و امید بخش است پایگاه آموزش ریاضی www.math-edu.irگزارش تخلف