در حال بارگذاری ویدیو ...

شتر مرغی که عینک واقعیت مجازی می زند و پرواز می کند.

متحدپرچ
متحدپرچ

شتر مرغی که عینک واقعیت مجازی می زند و پرواز می کند.
نتیجه: فقط کافی است بخواهید و اراده کنید و به دنبال آن تلاش داشته باشید، قطعا موفق خواهید بود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شتر مرغی که عینک واقعیت مجازی می زند و پرواز می کند.

۱ لایک
۰ نظر

شتر مرغی که عینک واقعیت مجازی می زند و پرواز می کند.
نتیجه: فقط کافی است بخواهید و اراده کنید و به دنبال آن تلاش داشته باشید، قطعا موفق خواهید بود.

سرگرمی و طنز