در حال بارگذاری ویدیو ...

تبلیغ جالبی از شرکت هوندا

متحدپرچ
متحدپرچ

تبلیغ جالبی از شرکت هوندا
در این ویدئو خواهید دید برای هر حرکت کوچک که در شرکت هوندا اتفاق می افتد، چه میزان همکاری بین قطعات مختلف صورت می گیرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تبلیغ جالبی از شرکت هوندا

۰ لایک
۰ نظر

تبلیغ جالبی از شرکت هوندا
در این ویدئو خواهید دید برای هر حرکت کوچک که در شرکت هوندا اتفاق می افتد، چه میزان همکاری بین قطعات مختلف صورت می گیرد.

علم و فن آوری